Effektiva rapporter

Målgrupp: Du som skriver längre texter i ditt jobb
Omfattning: 1-2 dagar

Rapporter och andra längre texter är en utbildning som tar upp tydlighet i text - inte minst när det gäller struktur. Men hur skriver man en bra sammanfattning? Vad gäller för olika referenssystem? Vad skiljer ett förord från en inledning? Hur lyfter man de viktiga resultaten? Detta är sådant vi diskuterar på denna utbildning.

Några avsnitt som kan ingå är följande:

  • Mottagaren i centrum! Vi går igenom grunderna för en effektiv längre text. Det handlar bland annat om att lyfta fram budskapet genom en bra disposition och tydliga rubriker och att man aldrig från glömma vem man skriver för och varför texten finns till.
  • Sammanfattningsvis ... Det är en konst att skriva bra sammanfattningar. Den ska vara kort, men inte för kort. Den ska redogöra för resultaten och fungera fristående. Men vad skiljer en sammanfattning från ett referat? Hur skriver man en bra sammanfattning? Sådant diskuterar vi under den här punkten.
  • Stuktur för att lyfta budskapet. En längre text behöver en väl fungerande disposition och konsekvens, inte minst när det gäller rubriker och rubriknivåer. Genomtänkta informativa rubriker lyfter innehållet och skapar en röd tråd för både dig som skribent och för din läsare. 
  • Meningen med meningen. Meningsbyggnaden har stor betydelse för hur läsaren tolkar din text och meningsbyggnaden är nyckeln till mycket av det byråkratiska språket. Här tar du del av enkla metoder som förenklar tolkningen av budskapet.
  • Ordets makt - och maktens ord. Orden har stor betydelse för både läsarens förståelse och bilden av organisationen. Abstrakta ord fördunklar budskapet – men vad är ett abstrakt ord, och för vem? Här diskuterar vi bland annat fackspråkets för- och nackdelar.
  • Det korrekta språket. Tyvärr kan ett språkligt fel förstöra en hel text. Läsaren störs och i värsta fall litar man inte på vare sig skribenten eller budskapet. Men vilka regler gäller nuförtiden och var kan man hitta dem? Vi diskuterar även stil och ton: Kan man verkligen skriva "äldre än mig"? Går det bra att skriva "dom" i en text?