Från textplanering till korrektur

Skrivande kan ta längre eller kortare tid och framför allt har man mer eller mindre bråttom. Petras Ordförråd kan bistå med allt från projektplanering i stora skribentuppdrag eller klarspråksprojekt till det där sista korrekturet när ni behöver kontrollera stavning och grammatik.

Den mest effektiva texten tar största möjliga hänsyn till språkvårdens principer om mottagaranpassning, maximal förståelse, störningsfrihet, rationalitet samt ekonomi.

Skribentuppdrag

Jag kan bistå med skribenthjälp på många olika nivårer - oavsett om det handlar om en sammanställning av flera olika texter eller  en populärversion av en rapport til en ny tänkt målgrupp. Jag har erfarenhet av journalistiskt skrivande och har arbetat som spökskrivare för två böcker och ett antal tidningsartiklar.

Textbearbetning

En bearbetning inleds med att kunden och jag gemensamt diskuterar vilken nivå som är lämplig på granskningen. Ofta får jag ett utdrag ur den text som ska bearbetas. Efter detta gör jag en uppskattning av tidsåtgång och pris.Gäller det större bearbetningar bör det finnas en ömsesidig kommunikation mellan mig och kunden, för att vi ska kunna reda ut eventuella funderingar, oklara syftningar eller otydliga samband.

Korrektur

Ett stavfel här och där kan man stå ut med, eller? Men hur det än är så påverkar det trovärdigheten i texten. Dessutom är det väldigt vanligt med "klipp-och-klistra"-fel i texterna, vilket gör att det blir svårare att förstå vad skribenten menar. I värsta  fall kan det leda till rena missuppfattningar. Dessutom är det svårt att granska det man själv skrivit, vilket är ett skäl så gott som något att låta någon annan läsa igenom texten. Jag läser din text med kritiska ögon, rättar stav- och syftningsfel samt noterar när det fattas ord eller tankeled.

Se min genomläsning som en extra kvalitetssäkring av din text -  det är precis vad det är!

Granskningsnivåer

Olika texter behöver olika grad av bearbetning. Här följer de fyra nivåer som jag använder vid bedömning av lämplig insats:

 1. Avancerad korrekturläsning: kontroll av stavning, böjning, avstavning, kommatering och meningsbyggnad, till exempel syftningsfel.  
 2. Anpassning med hänsyn till läsarna och syftet med texten. Till detta kan följande frågor användas som ledning:
  • Är ordvalet lämpligt?
  • Är meningsbyggnaden komplett?
  • Är stilen och tonen rätt?
  • Är sambandet och sammanhanget klart?
 3. Ändring av disposition och rubriker.
 4. Omfattande bearbetning av texten för exempelvis en helt ny läsargrupp eller ett nytt syfte.