Föreläsningar och utbildningar

Petras Ordförråd AB erbjuder allt från kortare föreläsningar till längre utbildningar, indiviuellt eller i grupp.

Här presenteras några exempel. Har du andra funderingar eller önskemål är det bara att du hör av dig. 

Vill du veta mer om hur jag tänker om klarspråk kan du titta på en film (cirka 5 minuter) som togs fram av Landstinget i Kalmar län i anslutning till en föreläsning jag höll där - http://youtu.be/Ui5PazSYXQI

Föreläsningar

 • Från han till hen - vad händer i språket? Den här föreläsningen reder ut begreppen om vad som gäller i svenska språket i dag. Jag bjuder på insikter, åsikter och ett och annat skratt. Föreläsningen är perfekt för en personalträff eller en konferens.
 • Klarspråk - något för oss? Många myndigheter har insett nyttan med klarspråksarbete, inte minst sedan språklagen trädde ikraft. Men hur gör man för att få alla medarbetare att förstå nyttan och även nöjet, med ett effektivt skrivande? Under denna föreläsning blandas teori med exempel och tid för reflektion.
 • Jämställt språk. Ett jämställt språk handlar om mer än att skriva "hen" eller att byta ut "man" mot "en". Det handlar även om vem som gör vad i texten, vem som omnämns på vilket sätt och så vidare. Under den här föreläsningen ger jag några tips och väcker förhoppningsvis en och annan (ny) tanke.
 • Effektiv e-post. Allt mer kommunikation sker via e-post - allt från korta meddelanden till säljbrev och information. Men hur använder man e-posten på ett effektivt sätt? Här får du praktiska tips om allt från språk till ton och hälsningsfraser.  
 • Twittra lagom - språket i sociala medier.  Stil och ton är viktigt i alla texter men kanske extra viktigt i sociala medier - vilken bild vill du ge av dig och din organisation? Här tar jag upp hur du ska tänka när det gäller ton, urval och inte minst perspektiv coh att gå från "vad jag vill berätta" till "vad läsaren vill veta".

 Utbildningar

 • Bättre texter i arbetet är ett mål för de flesta. På utbildningen varvas teori och praktik utifrån skrivsituationen på den specifika arbetsplatsen och deltagarna får själva prova på ett effektivt skrivande. Utbildning kan kompletteras med en genomgång av mallar samt en språkhandledning som är anpassad till arbetsplatsen. 
 • Protokoll och mötesanteckningar är viktiga dokument - för vad var det egentligen man sade på mötet? På utbildningen "Effektiva protokoll" går vi igenom hur man refererar det som redan är sagt. Tempus, urval, disposition är några av de punkter vi diskuterar. 
 • Effektiva rapporter är en konst att skriva. Här går vi igenom hur du skriver en bra sammanfattning, vilka olika referenssystem som finns, effektiva rubriker som lyfter innehållet och självklart också meningar och ord som förstärker ditt budskap.
 • Retorik och argumentation blir allt viktigare - både i tal och skrift. Men vilka argument fungerar bäst i vilket sammanhang? Hur lägger du upp en bra argumentation? På utbildningen diskuterar vi allt från "de gamla grekerna" till effektiv argumentation i nutid. 
 • Klarspråk på nätet. Webben ställer stora krav på effektivitet i språket. Dessutom tillkommer nya kommunikationskanaler hela tiden. Men måste man finnas på Facebook och Twitter? Och vad får det för effekt på språket? Hur skriver man en bra blogg? På denna utbildning diskuterar vi webbtexternas styrka och svaghet ur ett språkligt perspektiv.
 • Det korrekta språket – finns det? Här diskuterar vi språkriktighet, vilka normer och regler som gäller i språket och vilka hjälpmedel som står till buds för att skriva korrekt.

Ett lönsamt projekt

Ett antal marinofficerare inom den amerikanska försvarsmakten fick läsa ett brev som var skrivet i antingen byråkratisk stil eller enkel och klar stil. Undersökningen (som gjordes 1989) visade att de som hade läst det senare brevet hade förstått innehållet i betydligt högre grad. Dessutom tog det dem i genomsnitt 20 procent kortare tid att läsa brevet.

Två år senare gjordes en ny undersökning där resultaten kopplades till en ekonomisk realitet. Först beräknade man hur många sidor en officer behöver läsa per år (brev och rapporter). Sedan räknade man ut hur många timmars lästid man skulle spara om texterna var klart och enkelt skrivna.

Genom att multiplicera tidsbesparingen med den genomsnittliga timlönen för en officer fick man fram att marinen skulle tjäna ca 73 miljoner dollar om året. Om all personal inom marinen skulle få ta del av enkla och klara texter skulle besparingen bli svindlande 250-350 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 2 miljarder kronor!

Källa: Joseph Kimble, "Writing for Dollars, Writing to Please”, The Scribes Journal of Legal Writing, Volume 7

 

Det är roligare att prata med någon som inte använder långa, svåra ord, utan hellre korta, lätta ord som ”Vill du ha lite mat?”
 
Nalle Puh