Klarspråk på nätet

Målgrupp: Du som skriver eller redigerar texter för webben

Omfattning: ½-1 dag

En webbtext ställer höga krav på effektivitet. Läsaren vill snabbt hitta det den letar, vilket gör frågor om struktur och rubriksättning kanske viktigare än någonsin. Fångar du inte din läsare snabbt finns ju risken att den söker sig vidare till något annan. Denna kurs tar upp tydlighet på webben med fokus på det skrivna budskapet. Teori varvas med praktik och många övningar. Du får en kursdokumentation som sammanfattar kursinnehållet, med alla övningar och exempel som vi har använt under kursen.

Några avsnitt som kan ingå är följande: 

  • Mottagaren i centrum. Va Ibland ska tunga texter göras mer lättillgängliga för en bredare och delvis annan målgrupp. Vad bör du tänka på när du anpassar texten till läsaren?
  • Struktur - hederssak!  På webben har du alla möjligheter att arbeta med strukturen för att fånga läsaren. En bra rubrik leder läsaren genom texten och lockar i bästa fall till fortsatt läsning. En tydlig punktuppställning fångar läsarens blick och lyfter fram budskapet. Men vad är en bra rubrik? Hur skriver man punktuppställningar som skiljer information från instruktion och som är språkligt konsekventa?
  • Det viktigaste först. Läsare är rationella och på webben gäller det kanske mer än annars. Men vad är viktigast för vem? Hur vänder man på perspektivet och går från ”vi” till ”du”?
  • Personligt men inte privat. Många företag och organisationer har en egen blogg, men vad bör man tänka på när man bloggar?Hur håller man en personlig och inbjudande ton utan att bli för privat?
  • För språket i tiden. Får man skriva ”dom”? Heter det ”ska” eller ”skall”? Konkreta tips och råd från internet och andra källor