Effektiva protokoll

Målgrupp: Mötessekreterare och andra som skriver protokoll eller mötesanteckningar
Omfattning: 1-2 dagar

Det är en svår konst att sammanfatta de viktigaste slutsatserna från ett möte eller en sammankomst, för vad var det egentligen som sas?

På den här utbildningen går vi igenom hur man skriver effektiva mötesprotokoll och mötesanteckningar. Du får tips på vad du kan göra i förväg, så att du kan ägna din uppmärksamhet åt innehållet på mötet _ inte formen. Vi pratar också om tempus, urval och hur man skriver tydliga beslut.

Under kursen arbetar vi både teoretiskt och praktiskt, och du får en kursdokumentation som sammanfattar kursinnehållet, med alla övningar och exempel som vi har använt under kursen. 

Några avsnitt som kan ingå är följande:

  • Sekreterarens roll. Vi diskuterar sekreterarrollen före, under och efter mötet. Vad kan man göra i förväg? Vad kan man kräva av mötesordföranden som stöd för uppdraget?
  • Tempus i protokoll. Bör man skriva i nutid eller dåtid? För- och nackdelar med de båda skrivsätten.
  • Urvalets dilemma. Av protokollet bör läsaren i stora drag kunna utläsa både ärendet och beslutet utan att deltagit i mötet. Hur klarar man det, utan att texten blir för lång?
  • Ett bra beslut. Vad kännetecknar en bra beslutsformulering? Vart ska den placeras, utifrån läsarens behov av informationen?
  • Tal- och skriftspråk. Vad skiljer tal- och skriftspråket åt? Hur kan man göra en strukturerad text av ett rörigt inlägg?
  • Den röda tråden. Här diskuterar vi struktur och utformning. Hur skapar man sammanhang i en text som bör vara så kort som möjligt?
  • Mötesteknik. Vi går igenom grunderna i mötesteknik. Vad betyder termer som till exempel votering, kontraproposition och justerare?