Om Petras Ordförråd

Petras Ordförråd AB har varit i drift sedan 1996 (som aktiebolag sedan 2004). Företaget är anslutet till Safetrade och Chamber Sígn.

Företaget är baserat i Borås men har hela landet som sitt arbetsfält.

Kunder och uppdrag

Här följer några exempel på kunder och uppdrag:

 • Arbetslivsinstitutet – textbearbetning av skrifter och rapporter
 • Energimarknadsinspektionen - klarspråksprojekt, skrivutbildningar
 • Företagsuniversitetet – kursledare "Skriva tekniska rapporter"
 • Göteborgs Stad - klarspråksprojekt, mallarbete, skrivhandledning och utbildning
 • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien – textbearbetning av skrifter och rapporter
 • Länsstyrelsen i Västra Götaland - skrivutbildningar och textgranskningar
 • Migrationsverket – skrivutbildning "Bättre texter i arbetet"
 • Nationalencyklopedin AB - expert för webbaserad klarspråksutbildning
 • Regeringskansliet – textbearbetning av flera statliga utredningar, klarspråksutbildning
 • Riksrevisionen - textgranskning och redigering av revisionsrapporter
 • Socialstyrelsen – textbearbetning av skrifter och rapporter
 • Statens kvalitets- och kompetensråd – föreläsningar om det offentliga språket
 • Statens veterinärmedicinska anstalt – skrivutbildning för sekreterare
 • Stiftelsen framtidens kultur – dokumentation av flera seminarier
 • Stockkholms stad, äldreombudsmannen - granskning av årsrapporter
 • Trainee Center – utbildning i retorik för säljare
 • Västra Götalandsregionen - klarspråksprojekt, skrivutbildningar i protokollsskrivande, bloggskrivande med mera.

Kvalitets- och miljöpolicy

Självklart har jag både kvalitets- och miljöpolicy för Petras Ordförråd AB. Kontakta mig, så skickar jag gärna över dem per e-post.